Pedagogická fakulta
80 publications are available

ADHD, porucha pozornosti, děti, rodiče, psychologie,…

Simona Pekárková

Free
Hudební formy

eCUNI

Free
Česká hudba poslechem

eCUNI

Free
Výuka anglického jazyka na základních a středních…

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.

Free
Výuka anglického jazyka na základních a středních…

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.

Free
Praktická iLatina

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; Mgr. Robert Skopek

Free
Cvičebnice francouzské gramatiky

PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Free
Algebra v informatice

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Free
Fonetika a fonologie současného ruského jazyka:…

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Free
Jazykový vývoj dítěte

PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Free
Základy školského managementu

Free
Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých…

Jan Koucký, Aleš Bartušek

Free
Základy biomechaniky tělěsných cvičení

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D

Free
Biomechanical Basis of Physical Exercises

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Free
Fyziologie

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Free
Physiology

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Free
Základy sportovního tréninku

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Free
The Introduction into Sports Training

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Free
Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., a kolektiv autorů

Free
Vybrané kapitoly z metodologie

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Free
Selected Chapters on Methodology

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Free
Aplikovaná antropomotorika I

PhDr. Radek Vobr, Ph.D., a kolektiv autorů

Free
Biomechanická analýza pohybového výkonu I

Mgr. Roman Farana a kolektiv autorů

Free
Problematika výživových zvyklostí I

Mgr. Jana Juříková, Ph.D., a kolektiv autorů

Free