Číst

Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2012

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2012

Velikost knihy: 4,11 MB

ISBN: 978-80-210-5963-4

Vybrané kapitoly z metodologie

Autor:
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předložený učební text nenahrazuje rozsáhlé učebnice metodologie, které jsou zmíněny v seznamu literatury. Jedná se o kompilaci mnoha zdrojů a mnoha autorů, ze kterých vybíráme stěžejní pasáže. Studijní text tak poukazuje na rozmanité přístupy k vědecké práci, resp. jejím základům. Zároveň přibližuje oblast metodologie zejména studentům sportovních fakult.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy