Číst

Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 6,72 MB

ISBN: 978-80-210-5890-3

Základy sportovního tréninku

Autor:
Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Základy sportovního tréninku je určen pro studenty kinantropologických oborů, jako je učitelství tělesné výchovy, rekreologie, trenérství apod. Sportovní příprava je primárně zaměřena na kultivaci osobnosti sportovce, dále na systematický rozvoj pohybových schopností a proces osvojování si pohybových dovedností v rámci konkrétního sportovního odvětví.
Na učební text nelze pohlížet jako na univerzální návod, který bude fungovat na kohokoliv, ale spíše jako na inspiraci k dalšímu studiu této náročné, ale krásné problematiky.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy