Pedagogická fakulta
Celkem je k dispozici 80 publikací

ADHD, porucha pozornosti, děti, rodiče, psychologie,…

Simona Pekárková

Zdarma
Hudební formy

eCUNI

Zdarma
Česká hudba poslechem

eCUNI

Zdarma
Výuka anglického jazyka na základních a středních…

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.

Zdarma
Výuka anglického jazyka na základních a středních…

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.; Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.

Zdarma
Praktická iLatina

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; Mgr. Robert Skopek

Zdarma
Cvičebnice francouzské gramatiky

PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Zdarma
Algebra v informatice

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Zdarma
Fonetika a fonologie současného ruského jazyka:…

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Zdarma
Jazykový vývoj dítěte

PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Zdarma
Základy školského managementu

Zdarma
Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých…

Jan Koucký, Aleš Bartušek

Zdarma
Základy biomechaniky tělěsných cvičení

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D

Zdarma
Biomechanical Basis of Physical Exercises

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Zdarma
Fyziologie

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Zdarma
Physiology

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Zdarma
Základy sportovního tréninku

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Zdarma
The Introduction into Sports Training

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Zdarma
Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Vybrané kapitoly z metodologie

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Zdarma
Selected Chapters on Methodology

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Zdarma
Aplikovaná antropomotorika I

PhDr. Radek Vobr, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Biomechanická analýza pohybového výkonu I

Mgr. Roman Farana a kolektiv autorů

Zdarma
Problematika výživových zvyklostí I

Mgr. Jana Juříková, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma