Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2012

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2012

Book size: 4,11 MB

ISBN: 978-80-210-5963-4

Last update: 12. 6. 2018

Book format: mBook

Vybrané kapitoly z metodologie

Author:
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Předložený učební text nenahrazuje rozsáhlé učebnice metodologie, které jsou zmíněny v seznamu literatury. Jedná se o kompilaci mnoha zdrojů a mnoha autorů, ze kterých vybíráme stěžejní pasáže. Studijní text tak poukazuje na rozmanité přístupy k vědecké práci, resp. jejím základům. Zároveň přibližuje oblast metodologie zejména studentům sportovních fakult.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms