Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2017

Book size: 6,72 MB

ISBN: 978-80-210-5890-3

Last update: 12. 6. 2018

Book format: mBook

Základy sportovního tréninku

Author:
Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Základy sportovního tréninku je určen pro studenty kinantropologických oborů, jako je učitelství tělesné výchovy, rekreologie, trenérství apod. Sportovní příprava je primárně zaměřena na kultivaci osobnosti sportovce, dále na systematický rozvoj pohybových schopností a proces osvojování si pohybových dovedností v rámci konkrétního sportovního odvětví. Na učební text nelze pohlížet jako na univerzální návod, který bude fungovat na kohokoliv, ale spíše jako na inspiraci k dalšímu studiu této náročné, ale krásné problematiky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms