Vyhledané publikace: sport
Celkem je k dispozici 48 publikací

Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního…

Zdarma
Základy biomechaniky tělěsných cvičení

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D

Zdarma
Fyziologie

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Zdarma
Physiology

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D

Zdarma
Základy sportovního tréninku

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Zdarma
The Introduction into Sports Training

Mgr. David Zahradník, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Zdarma
Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Vybrané kapitoly z metodologie

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Zdarma
Selected Chapters on Methodology

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Zdarma
Aplikovaná antropomotorika I

PhDr. Radek Vobr, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Biomechanická analýza pohybového výkonu I

Mgr. Roman Farana a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum ve sportovní medicíně I

Mgr. Jindřich Pavlík a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum ve sportovním tréninku I

PhDr. Roman Vala, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum ve sportovním tréninku III

Mgr. David Zahradník, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum v sociologii sportu I

Prof .PhDr. Aleš Sekot, CSc. a kolektiv

Zdarma
Výzkum ve sportovním tréninku II

Mgr. Igor Duvač, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Odborná terminologie vybraných sportovních disciplín

: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., Mgr. Josef Malečeka PaedDr. Dagmar Šimberová

Zdarma
Specialised terminology of selected sporting…

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc., Mgr. Josef Malečeka PaedDr. Dagmar Šimberová

Zdarma
Problematika výživových zvyklostí II

Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Biomechanická analýza pohybového výkonu II

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Aplikovaná antropomotorika III

Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum ve sportovní medicíně II

MUDr. Dagmar Psalmanová, a kolektiv autorů

Zdarma
Výzkum ve sportovním tréninku IV

Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., a kolektiv autorů

Zdarma
Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy II

Mgr. Štěpán Vrubl, a kolektiv autorů

Zdarma