Ostatní
Celkem je k dispozici 30 publikací

Emanuel Arnošt z Valdštejna: Conciones meæ Bohemicæ
Tomáš Bárta Pražák
ZDARMA
Dveře do profesního života
tým portálu CareerMarket.cz
ZDARMA
Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
ZDARMA
Sborník příspěvků z doktorandského badatelského…
ZDARMA
Otevřené vzdělávací zdroje: podpora tvůrcům…
Eduard Petiška
ZDARMA
Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
ZDARMA
Etika pro pomáhající profese
Jiří Jankovský
ZDARMA
Farmakologie
Jan Slíva, Martin Votava
ZDARMA
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
Jadwiga Šanderová
ZDARMA
MANAGEMENT: Základy - moderní manažerské přístupy -…
Jaromír Veber a kol.
ZDARMA
Jak drahá je intuice
Dan Ariely
ZDARMA
Jak drahé je zdarma
Dan Ariely
ZDARMA
Marketingová komunikace: Nové trendy 3.0
Petr Frey
ZDARMA
Mediální zlo - mýty a realita
Adam Suchý
ZDARMA
Moderní management jakosti - principy, postupy,…
Jarolav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský
ZDARMA
Multikulturní výchova
Jan Průcha
ZDARMA
Pediatrie
Milan Bayer (ed.)
ZDARMA
Pomáhající profese - tvořivé zacházení s odvrácenou…
Jitka Géringová
ZDARMA
Riziková společnost
Ulrich Beck
ZDARMA
Psychiatrie – minimum pro praxi
Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, Dana Janotová
ZDARMA
Sociologie v USA: Historické kontextualizace
Jan Balon
ZDARMA
Speciální pedagogika
Slavomil Fischer, Jiří Škoda
ZDARMA
Sytémy politických stran
Miroslav Novák
ZDARMA
Umění pomáhat
Ivan Úlehla
ZDARMA