Ostatní
Celkem je k dispozici 37 publikací

Povodně a změny v krajině

Jakub Langhammer (ed.)

Zdarma
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých…

Kolektiv autorů

Zdarma
Důstojnost, reflexe a participace v praxi…

Zuzana Havrdová (ed.)

Zdarma
Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky.…

Iveta Čermáková, Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Petr Čermák, Daria Stytsenko, Roksolana Fedorenko

Zdarma
Dveře do profesního života 2022

tým portálu CareerMarket.cz

Zdarma
Dveře do profesního života 2021

tým portálu CareerMarket.cz

Zdarma
Dveře do profesního života 2020

Zdarma
Emanuel Arnošt z Valdštejna: Conciones meæ Bohemicæ

Tomáš Bárta Pražák

Zdarma
Základy biomechaniky tělesných cvičení

Vladimír Karas, Petr Sušanka, Stanislav Otáhal

Zdarma
Chirurgie

Miroslav Ryska a kol.

Zdarma
Sborník příspěvků z doktorandského badatelského…

Zdarma
Otevřené vzdělávací zdroje: podpora tvůrcům…

Eduard Petiška

Zdarma
Dějiny klasické sociologie

Jan Keller

Zdarma
Etika pro pomáhající profese

Jiří Jankovský

Zdarma
Farmakologie

Jan Slíva, Martin Votava

Zdarma
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Jadwiga Šanderová

Zdarma
MANAGEMENT: Základy - moderní manažerské přístupy -…

Jaromír Veber a kol.

Zdarma
Jak drahá je intuice

Dan Ariely

Zdarma
Jak drahé je zdarma

Dan Ariely

Zdarma
Marketingová komunikace: Nové trendy 3.0

Petr Frey

Zdarma
Mediální zlo - mýty a realita

Adam Suchý

Zdarma
Moderní management jakosti - principy, postupy,…

Jarolav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský

Zdarma
Multikulturní výchova

Jan Průcha

Zdarma
Pediatrie

Milan Bayer (ed.)

Zdarma