Ostatní
Celkem je k dispozici 33 publikací

Dveře do profesního života 2022
tým portálu CareerMarket.cz
Zdarma
Dveře do profesního života 2021
tým portálu CareerMarket.cz
Zdarma
Dveře do profesního života 2020
Zdarma
Emanuel Arnošt z Valdštejna: Conciones meæ Bohemicæ
Tomáš Bárta Pražák
Zdarma
Základy biomechaniky tělesných cvičení
Vladimír Karas, Petr Sušanka, Stanislav Otáhal
Zdarma
Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
Zdarma
Sborník příspěvků z doktorandského badatelského…
Zdarma
Otevřené vzdělávací zdroje: podpora tvůrcům…
Eduard Petiška
Zdarma
Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Zdarma
Etika pro pomáhající profese
Jiří Jankovský
Zdarma
Farmakologie
Jan Slíva, Martin Votava
Zdarma
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
Jadwiga Šanderová
Zdarma
MANAGEMENT: Základy - moderní manažerské přístupy -…
Jaromír Veber a kol.
Zdarma
Jak drahá je intuice
Dan Ariely
Zdarma
Jak drahé je zdarma
Dan Ariely
Zdarma
Marketingová komunikace: Nové trendy 3.0
Petr Frey
Zdarma
Mediální zlo - mýty a realita
Adam Suchý
Zdarma
Moderní management jakosti - principy, postupy,…
Jarolav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský
Zdarma
Multikulturní výchova
Jan Průcha
Zdarma
Pediatrie
Milan Bayer (ed.)
Zdarma
Pomáhající profese - tvořivé zacházení s odvrácenou…
Jitka Géringová
Zdarma
Riziková společnost
Ulrich Beck
Zdarma
Psychiatrie – minimum pro praxi
Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, Dana Janotová
Zdarma
Sociologie v USA: Historické kontextualizace
Jan Balon
Zdarma