Read

Publisher: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2013

Book size: 111,06 MB

ISBN: 978-80-210-6168-2

Výzkum ve sportovní medicíně I

Author:
Mgr. Jindřich Pavlík a kolektiv autorů
Category:
Pedagogická fakulta

Tato monografie byla vytvořena v rámci projektu OP VK s názvem Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Účelem této monografie je představit alespoň některé z mnoha výzkumných prací a řešených projektů v oblasti sportovní medicíny jako příklad jejího významného uplatnění na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Monografii tvoří sedm kapitol, ve kterých jsou představeny různé obory sportovní medicíny. Jednotlivé kapitoly se snaží přispívat k rozvoji této vědní disciplíny.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms