Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2013

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2013

Book size: 15,53 MB

ISBN: 978-80-210-6164-4

Problematika výživových zvyklostí I

Author:
Mgr. Jana Juříková, Ph.D., a kolektiv autorů
Category:
Pedagogická fakulta

Obecně se dnes uznává, že mezi nejvýznamnější činitele, které ovlivňuji délku a kvalitu lidského života, patří výživa a stravovací návyky jako nedané součásti životního stylu. Vztahy mezi výživou a zdravotním stavem lidské populace jsou prokázané. Dalším důležitým atributem životního stylu je pohybová aktivita. V dnešní postmoderní společnosti, kdy fyzicky namáhavou práci postupně přebírají stroje a přibývá pracovišť se sedavým zaměstnáním, je více než nutné provozovat nějaký druh pohybové aktivity ve volném čase. Předložená práce představuje výzkumy vlivu životního stylu na zdraví lidí. V jednotlivých příspěvcích byly buď sledovány jednotlivě vliv stravy, stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity, nebo celkově vliv životního stylu na metabolický stav probandů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms