Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2017

Book size: 19,79 MB

ISBN: 978-80-210-6070-8

Biomechanická analýza pohybového výkonu I

Author:
Mgr. Roman Farana a kolektiv autorů
Category:
Pedagogická fakulta

Odborná monografie shrnuje příspěvky z vědeckých konferencí, které tematicky spadají do vědního oboru biomechanika člověka. Hay (1993) definuje biomechaniku člověka jako vědní obor zabývající se účinky vnitřních a vnějších sil, které působí na lidské tělo. V oblasti tělesné výchovy a sportu hovoříme o biomechanice sportu a tělesných cvičení, které definují Jandačka a Uhlář (2011) jako studium sil a jejich účinku na člověka při sportu a tělesných cvičeních. Metody biomechanické analýzy pohybu umožňují charakterizovat pohyb člověka měřitelnými exaktními údaji z oblasti kinematiky a kinetiky pohybu a přináší nový zdroj informací. Pochopením mechanických zákonitostí v průběhu vyšetřovaného pohybu lze přispět ke splnění základních cílů sportovní biomechaniky — zlepšení techniky, zlepšení tréninku a prevence zranění (McGinnis, 2005). Cílem odborné monografie je přiblížit čtenáři metody biomechanického výzkumu a jejich aplikaci do sportovní praxe, tak aby bylo splněno jedno ze základních poslání sportovní biomechaniky — překonávání bariéry mezi teorií a její aplikací do sportovní praxe.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms