Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2017

Book size: 209,02 MB

ISBN: 978-80-210-6032-6

Aplikovaná antropomotorika I

Author:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D., a kolektiv autorů
Category:
Pedagogická fakulta

Antropomotorika patří ke stěžejním předmětům v rámci vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jedná se o vědu interdisciplinární využívající metod příbuzných věd pro studium vývoje pohybových schopností, tělesného složení a tělesných typů v průběhu ontogeneze člověka.Tato oborová monografie vznikla za podpory Evropských fondů a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Jedním z těchto projektů byl schválen i projekt Spolupráce v kinantropologii, jehož cílem bylo, mimo jiné, podpořit vznik 24 takovýchto monografií, které jsou v podstatě souborem dílčích prací autorů jednotlivých kapitol. Jsou zde tedy souhrnně prezentovány dílčí výsledky výzkumů z oblasti Antropomotoriky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms