Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: Pedagogická fakulta

Release date: 2017

Book size: 8,64 MB

ISBN: 978-80-210-5841-5

Fyziologie

Author:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D
Category:
Pedagogická fakulta

Elektronická skripta jsou určena především pro studenty bakalářských oborů Tělesná výchova a sport. Materiál přináší aktuální poznatky především z oblasti zátěžové fyziologie. V této knize se postupně seznámíme s jednotlivými funkcemi orgánových soustav podílejících se na pohybové aktivitě. Dále se podíváme na to jak tyto orgánové soustavy, resp. základní fyziologické parametry reagují na pohybovou zátěž. Z dlouhodobého hlediska trénování nás budou zajímat vznikající adaptace na zátěž. Protože pohybová aktivita může být provozována i v extrémnějších podmínkách, zmíníme se o reakci organismu na teplo, chlad a vysokohorské prostředí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms