Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 111.06 MB

Výzkum ve sportovní medicíně I

Autor:
Mgr. Jindřich Pavlík a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Tato monografie byla vytvořena v rámci projektu OP VK s názvem Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí.
Účelem této monografie je představit alespoň některé z mnoha výzkumných prací a řešených projektů v oblasti sportovní medicíny jako příklad jejího významného uplatnění na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Monografii tvoří sedm kapitol, ve kterých jsou představeny různé obory sportovní medicíny. Jednotlivé kapitoly se snaží přispívat k rozvoji této vědní disciplíny.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy