Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 15.53 MB

Problematika výživových zvyklostí I

Autor:
Mgr. Jana Juříková, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Obecně se dnes uznává, že mezi nejvýznamnější činitele, které ovlivňuji délku a kvalitu lidského života, patří výživa a stravovací návyky jako nedané součásti životního stylu. Vztahy mezi výživou a zdravotním stavem lidské populace jsou prokázané. Dalším důležitým atributem životního stylu je pohybová aktivita. V dnešní postmoderní společnosti, kdy fyzicky namáhavou práci postupně přebírají stroje a přibývá pracovišť se sedavým zaměstnáním, je více než nutné provozovat nějaký druh pohybové aktivity ve volném čase.
Předložená práce představuje výzkumy vlivu životního stylu na zdraví lidí. V jednotlivých příspěvcích byly buď sledovány jednotlivě vliv stravy, stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity, nebo celkově vliv životního stylu na metabolický stav probandů.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy