Read

Publisher: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Category: Ostatní

Release date: 2022

Book size: 11,1 MB

Ženy ve středověku

Author:
Kornélia Kolářová Takácsová (ed.)
Category:
Ostatní

Kolektivní monografie, která není jenom souhrnem příspěvků na téma dnes hojně frekventovaného výzkumu společenských a kulturních rolí ženy ve středověku. Důležitý je i její výměr teritoriální. Kniha se zaměřuje na území středověkých států českého, polského a uherského, které v rámci jejich stýkání a potýkání propojovalo mimo jiné předivo dynastických vazeb, pro něž byly charakteristické výrazné ženské postavy. Jednotlivé kapitoly spojuje jejich chronologický záběr, zabývají se obdobím vrcholného středověku, během kterého tyto vznešené ženy stály za vznikem mnoha významných uměleckých památek.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms