Read

Publisher: Univerzita Karlova

Category: Ostatní

Release date: 2022

Book size: 8,65 MB

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Author:
Kolektiv autorů
Category:
Ostatní

Učíte na vysoké škole a chcete nabrat inspiraci a rozvíjet své pedagogicko-psychologické kompetence v oblasti distančního vzdělávání? Studujete na vysoké škole v distanční nebo kombinované formě studia a hledáte radu, jak studovat co nejefektivněji? Nebo jste garantem studijního programu a chcete koncipovat program založený na smysluplném využití technologií ve vzdělávání? Pokud jste alespoň jednou odpověděli že ano, je tato publikace určena právě vám.Pokud jste pedagog, najdete v předložené metodice teoretická východiska a praktické rady k tématům e-learningu, metodická doporučení pro distanční formu vzdělávání a desatero e-learningu nejen pro učitele.Pokud jste student, dozvíte se, jak se připravit na distanční výuku a zkoušení, jak pomoci studujícím se specifickými potřebami či jak si vybudovat a udržet vaše zdraví a mentální well-being. A pokud jste garant, určitě se nezapomeňte podívat na doporučení pro garanty programů!

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms