Publisher: Univerzita Karlova

Category: Ostatní

Release date: 2007

Book size: 99,7 MB

Povodně a změny v krajině

Author:
Jakub Langhammer (ed.)
Category:
Ostatní

Kniha Povodně a změny v krajině přináší souborný pohled na aktuální otázky vztahů
mezi povodněmi, krajinou a člověkem.
Povodně jsou zde představeny v kontextu systému přírodních rizik jako jeden
z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor
ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn
v krajině, způsobených činností člověka, na průběh a následky povodní a možnostem
využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jednotlivé
kapitoly zahrnují jak teoretické a metodické principy, tak zejména výsledky analýz
a výzkumných prací, prováděných autorským týmem v územích, zasažených
extrémními povodněmi.
Kniha představuje v souhrnné podobě výsledky rozsáhlého výzkumu extrémních
povodňových událostí, které v letech 1997, 2002 a 2006 zasáhly Českou republiku,
realizovaného týmem odborníků z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a dalších
předních českých institucí.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms