Výzkum ve fyziologii zátěže I

Author:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2013
Category:
Year of issue:
2013
Book size:
142,7 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
ISBN 978-80-210-6267-2

Zátěžová fyziologie patří ke stěžejním oborům, se kterými se setkáváme v rámci vzdělávání budoucích trenérů a studentů v oblasti tělesné výchovy. Znalosti z této oblasti nám pomáhají porozumět fyziologickým principům během tělesných cvičení a umožní nám zvýšit efektivitu tréninku. Moderní přístroje nám umožňují zjistit a následně využít větší množství parametrů, jimiž lze řídit intenzitu zatížení během pohybové aktivity. Publikace, kterou vám přinášíme, obsahuje nové studie a poznatky vyplývající z výzkumů na poli zátěžové fyziologie. Monografii tvoří šest kapitol.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile