Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016

Author:
Jan Koucký, Aleš Bartušek
Publisher:
Univerzita karlova, Pedagogická fakulta
Category:
Year of issue:
2016
Book size:
2 MB
Last update:
13.10.2017
ISBN:
000-00-000-0000-0

Ve zprávě nazvané Bohatství v rozmanitosti je 21 českých veřejných vysokých škol a jejich 130 fakult srovnáváno a hodnoceno v sedmi dimenzích (funkcích): Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Regionální rozvoj a sociální inkluze, Zájem uchazečů a úroveň studentů, Hodnocení studia, kurzů a učitelů, Zaměření na praxi a další vzdělávání a Uplatnění absolventů na trhu práce.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop