Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 3.83 MB

Management sportu, teorie, případové studie, kvalita

Autor:
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Monografie je rozdělená do tří kapitol.První a nejobsáhlejší kapitola se věnuje postavení managementu sportu jako specifického studijního a vědního oboru.
Druhá kapitola monografie je věnována diskuzi k tématice využívání případových studií ve výuce managementu sportu v návaznosti na specifické črty generace Y.
Třetí kapitola se věnuje tématu, které souvisí s problematikou zavádění systémů kvality ve sportovních organizacích.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy