Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 19.52 MB

Aplikace výzkumných metod v kinantropologii

Autor:
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předložená kolektivní monografie shrnuje příspěvky z různých oblastí výzkumu ve sportu, které mají – s výjimkou úvodního – charakter kvantitativníhovýzkumu. Příspěvky autorů převážně z Fakulty sportovních studií v Brně (autorka jednoho příspěvku je ze Strojnické fakulty STU v Bratislavě) poskytujezajímavý vhled do výzkumných aktivit v různých oblastech širokého vědního pole kinantropologie.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy