Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 11.22 MB

Aplikovaná antropomotorika II

Autor:
Martin Zvonař, Jaromír Sedláček, Pavel Jankovský
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Antropomotorika je vědní disciplína, jejímž základním paradigmatem je výzkum struktury a interakcí mezi vnitřními předpoklady a vnějšími pohybovými projevy člověka.
Aktuální výzkumy v antropomotorice na Fakultě sportovních studií v Brně a na partnerských fakultách pokrývají širokou paletu vnějších motorickýh projevů. Mezi klíčová témata se řadí mapování pohybových aktivit, diagnostika motorických schopností a motorických dovedností nebo výzkumy v oblasti laterality v pohybovém projevu. Šíře výzkumného spektra tak potvrzuje roli antropomotoriky jako významné vědní disciplíny v kinantropologii.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy