Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2014

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 5.38 MB

Výzkum ve sportovním tréninku V

Autor:
Mgr. Petr Požárek, a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Obsah sportovního tréninku představují jednotlivé klíčové oblasti — složku sportovního tréninku. Kondiční složka je obecně zaměřená na rozvoj pohybových schopností. Technická složka se zaměřuje na osvojování pohybových dovedností prostřednictvím motorického učení. Taktická složka je zaměřená na osvojeni a následná rozvoj účelného vedeni sportovního tréninku. Psychologická složka je zaměřená na kultivaci osobnosti sportovce, v našem případě fotbalových rozhodčích. Jednotlivé složky sportovního tréninku mohou být chápány jako faktory sportovního výkonu, které mají logickou strukturu, a proto je zde řadíme do čtyř kapitol. Kapitola 1: Studie sledovala vliv fyzické aktivity na tělesnou hmotnost u čtyř skupin populace: ůředníků, studentů, hasičů a vojáků.
Kapitola 2: Tato studie porovnává naměřené hodnoty bioimpendanční analýzy u mužů a žen. Kapitola 3: Charakterizuje a analyzuje účinnost desetitýdenního kondičního funkčního •australského" tréninku (dále FAT} mimo ledovou plochu.
Kapitola 4: Zaměřená na výzkumné šetření, uskutečněné na základních školách, které pomocí dotazníků hledalo odpovědď, zda učitelé tělesné výchovy znají metody aktivního učeni a které z vybraných metod uplatňují ve svých hodinách
Předkládaná monografie by měla sloužit trenérům, učitelům, metodikům, studentům a sportovcům k prohloubení znalostí o sportovního tréninku.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy