Moderní management jakosti - principy, postupy, metody

Autor:
Jarolav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský
Vydavatel:
Management Press, s. r. o.
Kategorie:
Rok vydání:
2008
Velikost knihy:
1,7 MB
Poslední aktualizace:
26.07.2019
ISBN:
978-80-7261-186-7
Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows desktop