Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 341.66 MB

Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy II

Autor:
Mgr. Štěpán Vrubl, a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Jednotlivé kapitoly v této monografii přispívají k porozumění a rozvoji pojmů jako výchova, myšlení, terapie pohybovou aktivitou atp. Úvodní část je věnována kritickému a tvořivému myšlení v edukačním procesu a tvořivosti jako celku. Jde například o přístup pedagogů k vyučovacímu procesu, nebo také o přístup jedinců k samotné edukaci.
Další část monografie je zaměřená na speciální metodu (terapii) použitou jako prostředek pohybové aktivity osob s tělesným posliženim. Cílem předkládané studie bylo ověřit vliv programu plavecké výuky s prvky Halliwickova konceptu na subjektivní prožitky a stavy osobnosti a míru úzkosti osob s tělesným postižením. Dílčím clem bylo sledování vybraných psychických stavů a obecných ukazatelů subjektivních psychických prožitků a stavů.
Monografii uzavírají kapitoly, které se věnují edukačním cílům v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde o zjištění stavu výuky lyžování a snowboardingu na základních školách a zájmu o danou činnost a analýzu psychickým stavů fotbalových rozhodčích s náhledem na tlak profesionálního sportu dnešní doby.
Cílem edukace, tvořivosti a výchovných metod jako celku je formovat osobnost jedince s ohledem na aktuální stav, vývoj a budoucí podnět osobnosti.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy