Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 198.4 MB

Výzkum ve sportovním tréninku IV

Autor:
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

V současnosti se vrcholoví sportovci neobejdou bez podpory vědeckých týmů, spolupracují s doktory, psychology, biomechaniky a dalšími odborníky, kteří jim vytvářejí potřebné zázemí. Trenéři i samotní sportovci si jsou vědomi, že bez nejnovějších vědeckých poznatků není možné optimalizovat tréninkový proces tak, aby vedl k dosažení maximální výkonnosti.
Struktura sportovního výkonu je obecně známá. Víme, že sportovní výkon je ovlivněn mnoha faktory, mezi které jsou běžně řazeny faktory somatické, kondiční, technické, taktické a psychické. Podle konkrétní sportovní činnosti se liší hierarchie a důležitost jednotlivých faktorů a tedy jejich padli na výsledném sportovním výkonu. Sportovní příprava je proto v každém sportu specifická. Díky ucelenosti obecných poznatků týkajících se sportovního tréninku je možné jít do hloubky problematiky a v každé sportovní disciplíně podrobněji studovat jednotlivá specifika určující účinnost tréninkového procesu této konkrétní disciplíny.
Obsáhlou a obecně velmi populární skupinu sportů tvoří sportovní hry. Některé jsou širokou veřejností masově sledovány i praktikovány, jak je tomu v naší zemi například s fotbalem nebo hokejem. Jiné sportovní hry jsou zájmem spíše užší skupiny lidí. Nicméně, nehledě na obecné povědomí o dané sportovní hře, pokud chce trenér dosáhnout zvýšení výkonnosti svého družstva, je nutné nejen zachovávat obecné zásady tréninkového procesu, ale je žádoucí vyjít z výsledků současných dílčích výzkumů a tyto jednotlivé poznatky systematicky zapracovat do sportovního tréninku.
Tato monografie přináší nové poznatky zaměřené na jednotlivá specifika konkrétních sportovních her. V následující kapitole předkládáme obecný přehled faktorů limitujících výkon ve sportovních hrách. Z tohoto systematického náhledu na tréninkový proces ve sportovních hrách v následujících kapitolách vybíráme několik dílčích problematik, kterými se zabýváme podrobněji. V další kapitole přibližujeme, do jaké míry je hokejová výkonnost podmíněná somatickými typy hráčů. Následující tři kapitoly rozšiřují poznatky týkající se technických, taktických i kondičních faktorů v basketbalu. V další kapitole se věnujeme vlivu herních dějů v rárnd rozehry na výsledek setu ve volejbale. Poslední kapitola řeší otázku psychiky fotbalových rozhodčích a to, jaký vliv má utkání na jejich subjektivní prožitky a stavy.
Tato publikace by měla pomoci trenérům i sportovcům prohloubit znalosti týkající se tréninku sportovních her a jejich vhodnou aplikací do praxe dosáhnout lepších sportovních výsledků.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy