Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 32.38 MB

Antropomotorika

Autor:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Antropomotorika je věda zabývající se vztahem mezi tělesnou stavbou a motorickými projevy člověka. Tyto vztahy zkoumá buď staticky nebo v dynamické závislosti na jeho ontogenetickém či fylogenetickém vývoji.Oblasti zkoumání:Teoretické aspekty tělesných cvičení.Teorie pohybových schopností a dovedností.Ontogeneze a fylogeneze lidské motoriky.Motorická a somatická metrologie.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy