Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 32.95 MB

Výzkum ve sportovním tréninku I

Autor:
PhDr. Roman Vala, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předkládaná monografie by měla sloužit trenérům, učitelům, metodikům, studentům i sportovcům k prohloubení znalostí z oblasti sportovního tréninku. Díky svému obsahu není určena pouze pro vybraný sport či pro jednu sportovní úroveň. V první části monografie přinášíme poznatky z tréninku vrcholného sportu (konkrétně házené, basketbalu a fotbalu), navazující část je zaměřena na výzkum prováděný studentů vysokých škol a v poslední části se mohou čtenáři seznámit s poznatky pro tréninkový proces klasického tance a také s poměrně neznámým sportem - freestylem na divoké řece.
Vztah mezi zápasovým zatížením ve sportovních hrách a zatížením hráčů v tréninkovém procesu se stává stále aktuálnější, a také proto jsou v první části monografie prezentovány poznatky o zatížení hráčů sportovních her na vrcholné úrovni. Při zatížení jako adaptačním podnětu očekáváme tréninkový efekt. V některých sportovních hrách, jako je např. házená, je stav studií zaměřených na řešení tohoto vztahu stále nedostatečný (1. kapitola), zatímco v dalších příspěvcích zaměřených na fotbal, resp. na basketbal (čtvrtá kapitola) se snažíme především o rozšíření poznatků z této oblasti.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy