Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 352.27 MB

Praktická cvičení z fyziologie člověka

Autor:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.Mgr. Damjan Siriški
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Skripta vznikla v rámci projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity(MUNI/FR/0159/2014). Materiál byl vytvořen jako výuková pomůcka pro studenty oboru Animátor sportovních aktivit (ASAK) a obor Tělesná výchova a sport(směr Trenérství, Sebeobrana bezpečnostních složek, Rozhodčí hokeje, Rozhodčí fotbalu) v rámci předmětu Fyziologie. Tento materiál vnímáme nejen jako inovační a zároveň využitelný nejen v hodinách samotné výuky, ale také jako vhodnou pomůcku pro samostudium při přípravě na závěrečnou zkoušku.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy