Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2014

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 18.48 MB

Fyziologie člověka

Autor:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kapounková; Ph.D.prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.prof.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Skripta vznikla v rámci projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/0159/2014). Materiál byl vytvořen jako výuková pomůcka pro studenty oboru Animátor sportovních aktivit (ASAK) a obor Tělesná výchova a sport (směr Trenérství, Sebeobrana bezpečnostních složek, Rozhodčí hokeje, Rozhodčí fotbalu) v rámci předmětu Fyziologie. Tento materiál vnímáme především jako vhodnou pomůcku pro samostudium při přípravě na závěrečnou zkoušku.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy