Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 1002.04 MB

Kondiční trénink IV

Autor:
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Materiál Alternativní formy kondiční přípravy ve vodním prostředí je jedním z inovativních prvků předmětu Kondiční trénink IV. Cvičení ve vodním prostředí je taková forma cvičení, které využívá přirozeného odporu a vztlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže. Je to cvičení zaměřené na vytrvalost a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, pružnost kloubů a nervosvalovou koordinaci. Předložený text umožní studentům získat poznatky z oblasti, jež je využitelná v tréninku prakticky všech sportovních odvětví, a to ať už jako jedna z možností kondiční přípravy, nebo jako forma rekondičního cvičení a kompenzace jednostranného zatížení v důsledku specializované přípravy.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy