Moderní management jakosti - principy, postupy, metody

Author:
Jarolav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský
Publisher:
Management Press, s. r. o.
Category:
Year of issue:
2008
Book size:
1,7 MB
Last update:
26.07.2019
ISBN:
978-80-7261-186-7
Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows desktop