Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 6.95 MB

Výzkum v sociologii sportu II

Autor:
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předložená monografie představuje výzkumy s tématy, jak ovlivňuje sport a pohybové aktivity naše životy, a naopak jak ovlivňujeme my svět sportu.
V prvních předložených příspěvcích byly sledovány různé oblasti vrcholového sportu — sportovní prostředí bylo vždy ovlivněno jak politickým, tak i hospodářským a kulturním vývojem společnosti. jeho změny v posledních 24 letech a dopady těchto změn na výsledky našich sportovních reprezentantů a také problematika postoje společnosti k osobnostem vrcholového sportu z pohledu sociologického.
Dosažené sportovní výsledky našich sportovců nejsou pouze výsledkem jejich osobní sportovní přípravy, ale také toho, jakým způsobem zasahuje do celého systému přípravy našich nejlepších sportovců stát. Vliv státu, resp. resortů Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a MŠMT, na tyto výsledky je obrovský, od péče o mladé talenty až po zdravotní a finanční podporu sportovců.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy