Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 161.09 MB

Aplikovaná antropomotorika III

Autor:
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Antropomotorika jako vědní disciplína tvoří jeden ze základních pilířů teoretických předmětů vztahujících se k oblasti tělesné výchovy a sportu. Její interdisciplinární zaměření využívá poznatky z příbuzných oborů napříč širokým spektrem lidského poznání. To koresponduje i se zaměřením této monografie, která navazuje na publikaci Aplikovaná antropomotorika II a dále rozšiřuje rozsah témat zkoumaných v kinantropologických vědních oblastech.
Monografie vás provede několika oblastmi, jejichž pojítkem je v posledních letech celospolečensky široce diskutovaný fenomén - pohybová aktivita

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy