Vydavatel: Masarykova Univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 359.44 MB

Výzkum ve sportovním tréninku II

Autor:
Mgr. Igor Duvač, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Moderní hi-tech technologie, metody a postupy, se staly za posledních několik roků neoddělitelnou součástí úspěšného tréninkového procesu, aktivního způsobu života i následné regenerace.
To vyvolává samozřejmě ohlas ve vědách o sportu a v přístupu k sportovním studiím. Kvůli prudce narůstajícímu množství teoretických a tréninkově-praktických poznatků je důležité průběžně v kratších intervalech informovat odbornou i laickou veřejnost o jejich aplikování. Naše monografie tento cíl plní.
Z pohledu autorů šesti kapitol monografie (uvedených v abecedním pořadí příjmení autoru) je cílem informovat o současných empirických výsledcích jejich práce při propojování vědy, teorie a praxe v jednotlivých oblastích:
Kapitola 1: Citem vědeckého příspěvku je zjistit a porovnat jednotlivou funkční připravenost fotbalistů AS Trenčín během individuální zimní a letní přípravy na nejvyšší soutěž SR— Z. ligu roku 2012. Kapitola 2: Cílem práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak a do jaké míry se využívá v nejvyšších basketbalových ženských ligách v České republice regenerace. Ta je důležitou složkou kvalitního výkonu. Kapitola 3: Pojednává o paravoltiži neboli akrobacii na neosedlaném koni. Je jednou z rehabilitačních metod vycházejících z parajezdecivi, a zároveň jednou z disciplín sportovního ježdění pro osoby se zdravotním postižením. Kapitola 4: Znalost metabolické aktivity v průběhu tělesné zátěže je určující vlastností z hlediska stavby a plánování celého rámce pohybového zatížení pro jeho účelnost a efektivitu. U nesportovců je tato informace ještě potřebnější, neboť je klíčovým faktorem pro doporučení vhodných pohybových aktivit pro celkové zlepšení zdraví. Kapitola 5: Během soutěžního zápasu jsme sledovali vnitřní reakci organismu (srdeční frekvenci) mladých basketbalistek na specifické pohybové zatížení. Kapitola 6: Tématem příspěvku jsou technické a taktické aspekty olympijského windsurfingu. Je zaměřen na vznik jachtingu a windsurfingu jako olympijské třídy, dále na jednotlivé třídy závodního windsurfingu.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy