Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2013

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 142.71 MB

Výzkum ve fyziologii zátěže I

Autor:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., a kolektiv autorů
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Zátěžová fyziologie patří ke stěžejním oborům, se kterými se setkáváme v rámci vzdělávání budoucích trenérů a studentů v oblasti tělesné výchovy. Znalosti z této oblasti nám pomáhají porozumět fyziologickým principům během tělesných cvičení a umožní nám zvýšit efektivitu tréninku. Moderní přístroje nám umožňují zjistit a následně využít větší množství parametrů, jimiž lze řídit intenzitu zatížení během pohybové aktivity. Publikace, kterou vám přinášíme, obsahuje nové studie a poznatky vyplývající z výzkumů na poli zátěžové fyziologie. Monografii tvoří šest kapitol.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy