Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 172.97 MB

Rytmická gymnastika a tance

Autor:
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předložený materiál obsahuje základní definice a pojmy z oblasti hudebně-pohybové nauky (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika). Jsou zde popsány a v krátkých videonahrávkách zobrazeny základní prvky cvičení bez náčiní, taneční kroky, skoky, obraty. Teoreticky jsou zde definovány jednotlivé druhy tanců – tance lidové, country, moderní tance, street dance. Studentům může sloužit tento materiál jako inspirace pro zápočtové požadavky k předmětu Rytmická gymnastika a tance, ale i k předmětům dalším, s nimiž se dále setkají. Stěžejní jsou zejména kapitoly Hudebně pohybová teorie a Příklady jednoduchých praktických cvičení.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy