Vydavatel: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Kategorie: Pedagogická fakulta

Rok vydání: 2017

Velikost knihy: 239.89 MB

Lyžování A

Autor:
Mgr. Martin Vilím, Ph.D.
Kategorie:
Pedagogická fakulta

Předložený studijní materiál je primárně určen bakalářským studentům oboru Tělesná výchova a sport (studijní směr ASAK, Trenérství, SEBS). V první části se věnuje moderní technice sjezdového lyžování - carvingovému oblouku (historie, druhy carvingu, nácvik oblouku). Materiál je doplněn instruktážními klipy, fotografiemi a obrázky. Dále je jeho obsahem bezpečnost a bezpečné chování na sjezdových tratích. Čtenář bude také seznámen s pravidly chování na nich ("Bílý Kodex"), které vytvořila Mezinárodní lyžařská federace FIS.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy